Start » Människans bästa vän

Människans bästa vän

Vän som du alltid har vid din sida

Vargar och hundar är väldigt lika, men samtidigt så olika. Det var en genetisk förändring som föranledde vargens omvandling från varg till hund. Forskare har nämligen funnit att många fler hundar än vargar har amylasgenen som bryter ner stärkelserik mat. Därför kunde vargar med genen leva närmare människan och äta deras rester, utan att jaga föda. Hunden uppstod således parallellt med att människan blev jordbrukare.

Det är lätt att förstå varför hundar är människans bästa vän. Hundar är trofasta och dömer aldrig någon på förhand. De visar alltid, oavsett situation, total tillgivenhet. Dessutom gör de vad som helst för att hjälpa den som är i nöd, deras instinkter funderar aldrig över eventuella konsekvenser.

Även om en hund är ett djur och inte en människa har den stor empati. Hundar reagerar mycket starkt på människors känslor och kan på så sätt läsa av hur människan mår. Forskning har dessutom visat att hundens hormoner förändras kraftigt när ägaren känner sig stressad. Det blir därigenom tydligt att hunden har ett samspel med människan, som vi kanske inte känt till tidigare. Du kan prata med din hund, för den förstår mycket mer än du kan tro.

Vem önskar inte sig en lojal vän, som ställer upp i vått och torrt och som alltid stöttar dig när du är ledsen? Långt ifrån alla människor efterlever dessa ideal, men hundar kan du alltid lita på. Oavsett om du köper eller tar hand om en hund från ett härbärge kan du vara säker på att han eller hon aldrig kommer svika dig.

Hundar har visat sig ha positiv inverkan på äldre- och demensboenden. Hundar gör oss lyckliga – kan man önska mer av en vän? De är nästan blåögda och naiva eftersom de är alldeles för snälla. Samtidigt är det verkligen så alla borde leva, människa som hund. Vore det så skulle krig inte förekomma på denna planet. Låt oss därför inspireras av hunden – människans bästa vän.

vän