Start » Hundar i tjänst

Hundar i tjänst

Hundar är mycket mer än sällskapsdjur

Brukshundar som arbetar inom tullen, räddningstjänsten, militären, kriminalvården och polisen kallas för tjänstehundar. Hundar som arbetar som räddnings- samt försvarsmaktshundar kallas för bevakningshundar. De måste först utbildas av Svenska Brukshundsklubben innan de certifieras, för att sedan vidareutbildas försvarsmaktshundar av Försvarsmaktens hundtjänstenhet.

Försvarsmaktens hundtjänstenhet ansvarar över att både föda upp och träna hundar till deras insatsförband. De måste dessutom utbilda hundförare för att arbetet ska bära frukt. Hundarnas arbetsuppgifter består bland annat av att patrullera och att söka efter minor, narkotika och framför allt försvunna människor. Deras goda luktsinne är ovärderligt i liknande situationer.

I Sollefteå hittar du Försvarsmaktens hundavelsstation. Där bedrivs avel sedan 2005. Där föds årligen 35 till 40 schäfervalps-kullar. Bland dessa måste Försvarsmakten hitta 50 lämpade hundar för att bli en del av deras verksamhet. Valparna utplaceras hos fodervärdar när de är åtta till tio veckor gamla och när de blivit ungefär 18 månader måste de återvända till Försvarsmakten.

När hundarna återvänt från sina fodervärdar ska de genomföra ett test som kallas för lämplighetstest. Förhoppningsvis uppvisar hunden mental stabilitet, tillräckligt för att fungera som tjänstehund. Hundar som blivit godkända utplaceras sedan inom antingen Försvarsmakten eller Polisen. Ibland säljer man hundar till andra myndigheter, och ibland även till andra länder.

Årligen lämplighetstestas mellan 200 och 250 hundar. Endast 60 av dem uppfyller Försvarsmaktens högt ställda krav. Hundarna som blir över återvänder oftast till sina fodervärdar, men om detta inte är möjligt säljs hundarna till myndigheter eller placeras hos någon annan privatperson. Det vanligaste är dock att fodervärdarna mer än gärna tar tillbaka hunden som de hunnit knyta starka band till.

Hundar, och särskilt schäfrar, har egenskaper som är utmärkta i tjänst – exempelvis inom det polisiära och militären. Schäfrar fungerar dessutom utmärkt som ledarhund för synskadade. Hundar fyller således en viktig funktion i samhällets alla hörn. Hundar är dessutom värdefulla inom hemtjänsten, på äldre- och demensboenden. Hundar ger människor glädje och trygghet, vilket är nog så viktigt.

hundar